Centre DAU

PSICOLOGIA- NUTRICIÓ i DIETÈTICA – LOGOPÈDIA – DIFICULTATS D'APRENENTATGE

Alumnes amb Altes capacitats

Deixa un comentari

Com són els alumnes amb altes capacitats? 

Parlem d’alumnes que presenten unes capacitats cognitives més elevades de l’habitual, en relació a la seva franja d’edat. Es poden trobar en nens i adolescents de tots els grups culturals, en tots els nivells socials i en tots els àmbits de l’activitat humana.

Representen entre un 4% – 6% de la població escolar.

Podem distingir tres perfils diferenciats dins dels alumnes amb altes capacitats:

  • SUPERDOTACIÓ: Tots els recursos intel·lectuals presenten un nivell elevat de raonament lògic i de creativitat, bona gestió de la memòria i de la captació de la informació (gestió perceptual). Aquests elements es manifesten en un bon raonament verbal, raonament matemàtic i aptitud espacial.
  • TALENT: L’alta capacitat es mostra en un àmbit específic, presentant una aptitud elevada en un àmbit o tipus d’informació o de processament: talent verbal o matemàtic, lògic o creatiu. En altres àrees poden presentar nivells normals i, fins i tot, baixos.
  • PRECOCITAT: Fa referència a aspectes evolutius, ja que implica un ritme de desenvolupament més ràpid, però no l’assoliment de nivells de desenvolupament superiors. Acabada la maduració, la capacitat intel·lectual és normal.

superdotació2

Com podem detectar un alumne amb altes capacitats? 

Les recents investigacions afirmen que la intel·ligència és complexa, que hi ha moltes variables que hi poden incidir (podeu llegir el nostre article sobre les intel·ligències múltiples). Per tant, per mesurar-la cal tenir en consideració diversos criteris, no només la mesura del quocient intel·lectual (QI).

Hi ha una falsa creença que els alumnes amb altes capacitats no necessiten cap tipus d’intervenció o recursos, ja que compten amb unes capacitats majors a la resta dels alumnes, però és un greu error. Estem davant d’un grup amb Necessitats Educatives Especials i com a tal, cal tenir-los en consideració.

superdotacióSerà necessari un diagnòstic complet per part d’un professional però alguns trets que us poden servir per detectar si el vostre fill o alumne podria tenir altes capacitats són:

– Mostra respostes notablement elevades o el potencial per a aconseguir-les, comparat amb altres infants de la mateixa edat, experiència o entorn.

– Té alts nivells de capacitat en les àrees cognitives, creatives i/o artístiques.

– Destaca en matèries acadèmiques específiques.

– Pot mostrar una capacitat excepcional per al lideratge.

 

Com hem d’actuar?

Aquestes característiques que acabem de comentar, inicialment positives, poden suposar una mala adaptació escolar, per tant les seves notes podrien ser baixes a causa d’una desmotivació o falta d’interès pels aprenentatges que se li ofereixen. Es calcula que entre un 65% – 80% dels superdotats fracassen a l’escola o no arriben a integrar-se de manera adequada al sistema.

Per tant, cal adaptar-nos a les característiques individuals a partir de l’atenció personalitzada d’aquests alumnes partint de les seves capacitats i interessos.

Parlem de mesures d’enriquiment curricular, no de donar més feina o avançar cursos sense sentit. Adaptar el mètode d’aprenentatge, treballar les intel·ligències múltiples i incorporar la creativitat com a recurs indispensable.

Per altra banda, durant tot aquest procés d’adaptació serà bàsic un suport emocional per tal que aquests infants no es sentin diferents i rebutjats pel seu entorn.

 

Font: Informe National Excelence: A Case for Developing America’s Talent

Autor: centredau

Centre de Psicologia i Salut

Què n'opines?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s